Програма неформальної історичної освіти

Про нас

Студії живої історії – це неформальна освітня програма, яка протягом року підтримує своїх учасників та учасниць у розробці і реалізації ними ідей довгострокових ініціатив, спрямованих на роботу з актуальними історичними питаннями, які потребують суспільного обговорення і критичного осмислення.

Наша місія: через неформальну освіту, шляхом відкритого діалогу, партнерства та формування активної мережі людей, які працюють з публічною історією, ми прагнемо підвищити рівень порозуміння в українському суспільстві, стимулювати культуру критичного осмислення себе й власного минулого, сформувати чутливість до історії з багатьма перспективами.

Наші цінності

Формат Студій живої історії спирається на засади неформальної освіти й освіти дорослих. Це означає, що в програмі не передбачено академічних лекцій, натомість ми ефективно використовуємо потенціал групи для опрацювання тем і питань в рамках конкретних Студій.

Програма є платформою для спільного та взаємного навчання й переосмислення, і кожен учасник та учасниця самостійно несуть відповідальність за свій навчальний процес і його результати.

В рамках програми учасники реалізують проекти, які є інструментами дослідження історії альтернативними шляхами, розвитку діалогу в локальних громадах, втілення змін на місцях. Ми мотивуємо учасників до розробки довгострокових проектів, які триватимуть і розвиватимуться навіть після завершення програмного року.

1

Розвиток культури критичного мислення щодо історичних подій та конструктів

2

Формування чутливості до мультиперспективної історії та сприяння діалогу як ефективному інструментові взаємодії та порозуміння

3

Розвиток особистої і колективної відповідальності за дослідження історії з різних перспектив

4

Поширення альтернативних форматів роботи з історією

5

Розвиток публічної історії в Україні

Структура року

Програма передбачає та забезпечує три навчальні семінари, етап польових досліджень, менторський супровід, експертні консультації та можливості мобільностей для обміну досвідом

Студії ідей – це 2 вступні тематичні семінари, під час яких учасники опрацьовують актуальні історичні теми та розробляють власні ініціативи, які б спонукали до порозуміння в суспільстві та стимулювали дослідження усної, родинної, локальної чи глобальної історії.

Студії-практикум – це об’єднаний тижневий навчальний курс, спрямований на розвиток ініціатив учасників двох перших етапів програми. В його рамках учасники отримують практичний досвід для реалізації власних ідей та якісної роботи з історичними матеріалами. Студії-практикум включають майстер-класи з проектного менеджменту, методології роботи з історією: документування, роботи в архівах, методів збору усних свідчень, інтерв’ювання тощо

Студії досвіду – це підсумковий семінар, під час якого учасники презентують результати своєї роботи та розробляють бачення подальшої діяльності в мережі Студій живої історії.

Партнери