Курс лекцій “Пострадянське”

“Пострадянське” – серія лекцій, присвячених темам радянської історії та пам’яті про неї. Зустрічі проходили в Києві та Дніпрі у вересні й жовтні 2016 року, у просторі KMArt Yard. Актуальність обумовлена необхідністю осмислення радянської спадщини для побудови майбутнього. Окрім того, ініціатива орієнтована на впровадження нового формату публічних лекцій, з активним залученням аудиторії до спільнотворення.

Стратегічна мета ініціативи – задати моду на новий підхід до публічних лекцій з історії.

Основний метод роботи в проекті – публічна історія. Це означає перенесення історичних знань з академічної сфери на мову репрезентацій, втілених у формі публічних дискусій та обговорень. Основною темою є обговорення тем радянської історії та пам’яті про неї.

Для підготовки лекцій використовувалися різні методики історичних досліджень, що варіюються залежно від теми. Наприклад, тема “Феномен ностальгії за радянським” передбачає використання методології напряму історії емоцій; “Жінка в радянському суспільстві” – це просопографічний історичний портрет.

Лекції – відмінні від традиційного формату. Класична лекція передбачає чітке розрізнення сторін: лектор начитує інформацію, аудиторія пасивно сприймає, має обмежену можливість поставити власні питання. Апробований командою ініціативи формат публічної лекції базується на методології неформальної освіти, а тому передбачає активне залучення аудиторії.

Ярослав Переходько:

“Ми не пропонуємо готових рішень, але активно залучаємо аудиторію до процесу. Кожен з присутніх стає співавтором дослідження. Робота в міні-групах допомагає долати страх висловлення думки, покращує загальну атмосферу. Проблемна та практична спрямованість дискусії допомагає уникнути поширеної практики публічних обговорень – беззмістовності”.

Спільнота проекту на Facebook  

Про ініціативу у блозі “Студій живої історії”: https://goo.gl/dD7Kwc і https://goo.gl/bGqeRm